Tag: etnik

Peranan Perlembagaan dalam Mewujudkan Hubungan Etnik yang Baik dalam Kehidupan Pelajar di Universiti

Kita rujuk pada Konsep 1Malaysia dalam konteks yang sama, iaitu bertujuan membudayakan rakyat supaya bersikap menerima keunikan kepelbagaian kaum agar dapat hidup bersama dan saling hormat-menghormati. 1Malaysia adalah pendekatan serampang dua mata iaitu untuk memberi keadilan sosial kepada semua lapisan kaum dan juga ke arah pemantapan negara dan bangsa. Apa yang kita dapat lihat dari segi kepentingan perpaduan secara khususnya… Read more →