Category: Malay

Philosophy and Inspiration

Bolehkah satu agama menjawap semua?/Can a single religion answer it all?

Page down for English Version – Can a single religion answer it all? Bolehkah satu agama tunggal merangkumi keseluruhan pengalaman spiritual manusia dan memberikan jawapan akhir kepada semua persoalan falsafah? Persoalan mengenai sama ada satu agama tunggal dapat merangkumi keseluruhan pengalaman spiritual manusia dan memberikan jawapan akhir kepada semua persoalan falsafah adalah kompleks dan melibatkan pelbagai perspektif mengenai agama, falsafah,… Read more →

Peranan Perlembagaan dalam Mewujudkan Hubungan Etnik yang Baik dalam Kehidupan Pelajar di Universiti

Kita rujuk pada Konsep 1Malaysia dalam konteks yang sama, iaitu bertujuan membudayakan rakyat supaya bersikap menerima keunikan kepelbagaian kaum agar dapat hidup bersama dan saling hormat-menghormati. 1Malaysia adalah pendekatan serampang dua mata iaitu untuk memberi keadilan sosial kepada semua lapisan kaum dan juga ke arah pemantapan negara dan bangsa. Apa yang kita dapat lihat dari segi kepentingan perpaduan secara khususnya… Read more →

Peranan perlembagaan dalam mewujudkan hubungan etnik yang baik dalam kehidupan pelajar di universiti

Perlembagaan adalah undang-undang tertulis untuk menjadi asas pembinaan sesebuah kerajaan. Nilai-nilai kebangsaan sangat penting didalam perlembagaan sesebuah negara. Ia juga merupakan sumber undang-undang dan garis paduan untuk pembentukannya. Perkara-perkara yang menguntungkan orang Melayu dalam Perlembagaan Malaysia juga diimbangkan dengan penruntukan lain yang juga memorei kelebihan kepada kaum bukan bumiputera. Terdapat dua jenis Perlembagaan. Pertama; perlembagaan bertulis ialah bentuk perlembagaan yang… Read more →

Sejarah Hubungan Etnik di Malaysia

Hubungan Empayar Melaka dan Dinasti Ming semasa 1500-an merupakan zaman kegemilangan di alam Melayu, hubungan antara Alam Melayu dengan kerajaan China telah wujud samenjak zaman Dinasti Han (140-117 SM). Utusan daripada China yang telah berkunjung ke Kepulauan Melayu telah mewujudkan hubungan rasmi atau hubungan berberbentuk diplomatik antara China dan Kerajaan Melayu. Pengaruh China terhadap Alam Melayu tidak dapat dilihat dari… Read more →

Pertembungan tamadun Melayu, India dan China di Malaysia telah menghasilkan identiti tersendiri

Kedatangan masyarakat India dan Cina ke Alam Melayu dikatakan bermula semenjak awal abad Masihi. Interaksi ini terjalin dengan harmoni, aktif dan sentiasa mempengaruhi antara satu sama lain. Agama, bahasa, pegangan nilai, budaya, adat dan sistem sosial boleh mempengaruhi interaksi antara tamadun. Ini telah terbukti di alam melayu dengan terbinanya Malaysia dengan identiti yang unik. Hubungan antara orang-orang Cina telah terjalin… Read more →

Tamadun Islam banyak memberi pengaruh kepada Tamadun Melayu (That’s why lah!)

Kesan kedatangan Islam ke dunia Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu sehingga kini. Antaranya adalah pengaruh terutamanya ialah dari segi politik dan pentadbiran, pendidikan, dalam bidang ekonomi dan dalm bidang seni bina. Kedatangan Islam telah mengubah sistem politik pentadbiran dan perundangan Melayu. Sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan dipengaruhi sepenuhnya oleh sistem politik Hindu dimana raja dianggap mempunyai… Read more →