Tag: Islam

Tamadun Islam banyak memberi pengaruh kepada Tamadun Melayu (That’s why lah!)

Kesan kedatangan Islam ke dunia Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu sehingga kini. Antaranya adalah pengaruh terutamanya ialah dari segi politik dan pentadbiran, pendidikan, dalam bidang ekonomi dan dalm bidang seni bina. Kedatangan Islam telah mengubah sistem politik pentadbiran dan perundangan Melayu. Sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan dipengaruhi sepenuhnya oleh sistem politik Hindu dimana raja dianggap mempunyai… Read more →